Oferta

Czyszczenie wentylacji nawiewno-wywiewnych

Instalacje klimatyzacyjne oraz wentylacyjne w budynkach w Polsce są w ostatnich latach częstym zjawiskiem. Nieważne, czy jest to rozbudowana instalacja klimatyzacyjna dostarczający świeże powietrze przez skomplikowany system kanałów, czy prosta instalacja działająca w jednym pomieszczeniu, wszystkie instalacje mają jeden wspólny cel – dostarczają użytkownikom budynków świeże powietrze.

Z biegiem czasu systemy instalacji zanieczyszczają się, co prowadzi do późniejszego zanieczyszczania klimatyzowanych przez nie pomieszczeń. Powody zanieczyszczania instalacji są różne m.in.: kiepska filtracja, wiek instalacji, lokalizacja geograficzna budynku oraz projekt instalacji.

W przypadku niesprawdzania instalacji, może pojawić się w niej osad w postaci brudu we wlotach powietrza, który może wpłynąć niekorzystnie na wystrój oraz wygląd budynku. Większa ilość osadu może doprowadzić do zapychania się wentylatorów oraz wymienników ciepła, co wpływa na zmniejszenie efektywności systemów klimatyzacji.

Najważniejszą jednak rzeczą jest to, że pyłki kurzu oraz mikrobiologiczne zanieczyszczenia mogą rozprzestrzeniać się w pomieszczeniach, powodując zagrożenie utraty zdrowia dla użytkowników danego budynku.

 

 

  • Inspekcja systemów

Pierwszym etapem czyszczenia systemów jest ustalenie poziomu zanieczyszczenia poprzez inspekcję danego miejsca. Dopiero potem można podjąć niezbędne działania w celu czyszczenia instalacji, co zazwyczaj odbywa się po godzinach pracy ustalonych w danym miejscu, aby zminimalizować zakłócenia w pracy użytkowników danego budynku.

  • Drzwiczki dostępu

Zanim rozpoczną się pierwsze prace, możliwa będzie konieczność zainstalowania dodatkowych drzwiczek dostępu w danym systemie, aby umożliwić dokładne wyczyszczenie jego wewnętrznych komponentów.

Clearvent może dostarczyć i dokonać instalacji drzwiczek dostępu, ta usługa znajduje się w zestawie oferowanych usług w celu zapewnienia całkowitej higieny systemów.

  • generalne czyszczenie

Przy użyciu specjalnie zaprojektowanych szczotek obrotowych oraz urządzeń odpylających kanały klimatyzacyjne zostają fizycznie wyczyszczone. Nasi technicy są przeszkoleni do tego, aby używać kombinacji technik, które pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty w czyszczeniu – niezależnie od przekroju kanałów.

  • Dezynfekcja

Po fizycznym oczyszczeniu cały system jest opryskiwany biobójczym środkiem o szerokim spektrum działania, który zwalcza wszelkie bakteriologiczne zanieczyszczenia.

To działanie zapewnia ochronę użytkowników budynku przed jakimkolwiek ryzykiem.

  • Raporty końcowe

Po wykonaniu wszystkich prac dostarczamy certyfikat potwierdzający wszelkie podjęte działania, który może zostać wystawiony do wglądu dla użytkowników danego budynku. Dodatkowo możemy dostarczyć raport końcowy, który szczegółowo opisze wszystkie czyszczone elementy systemu klimatyzacji, oraz przedstawi dowody efektywności czyszczenia za pomocą zdjęć fotograficznych.