Oferta

Instalacje wentylacji wyciągowej odprowadzają znad kuchni w restauracjach i innych obiektach gastronomicznych gorące powietrze zanieczyszczone cząstkami tłuszczu oraz oparami i zapachami. Ze względu na przyklejanie się do wewnętrznych powierzchni instalacji trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, konieczne jest ich regularne czyszczenie. Zaniedbanie takich czynności jest niezwykle niebezpieczne ze względu na możliwość pojawienia się zagrożenia pożarowego. Jednocześnie w wyniku ograniczenia przekroju poprzecznego przewodów wentylacyjnych może ulec zmniejszeniu strumień powietrza wentylacyjnego, którego zadaniem jest odprowadzenie wytwarzanych zanieczyszczeń. Zjawisko to prowadzi do pogorszenia warunków pracy.

Drugie negatywne zjawisko, które może się pojawić, jest związane ze zwiększeniem sprężu wentylatora (w wyniku wzrostu oporów przepływu powietrza przez zatłuszczony przewód).

W takiej sytuacji może wzrosnąć zapotrzebowanie mocy elektrycznej wykorzystywanej przez wentylator wyciągowy.

W wyniku osadzenia tłuszczu wewnątrz przewodów należy się spodziewać rozwoju drobnoustrojów, znajdujących tam dobre warunki do namnażania oraz rozwoju.

  • Inspekcja systemów

Aby wybrać najlepszą metodę czyszczenia systemów wentylacji kuchni, zostanie wysłany specjalista, który najpierw przeprowadzi inspekcję urządzeń, a następnie przedstawi najlepsze rozwiązanie.

  • Drzwiczki dostępu

Zanim rozpoczną się pierwsze prace, możliwa będzie konieczność zainstalowania dodatkowych drzwiczek dostępu w systemie wentylacji, aby umożliwić dokładne oczyszczenie jego wewnętrznych komponentów.

Clearvent może dostarczyć i dokonać instalacji drzwiczek dostępu, ta usługa znajduje się w zestawie naszych oferowanych usług w celu zapewnienia całkowitej higieny urządzeń.

Po zainstalowaniu drzwiczek dostępu mogą one zostać wykorzystywane w przyszłości do wszelkich prac związanych z oczyszczaniem systemów wentylacji.

  • Generalne czyszczenie

Czyszczenie systemów wentylacji odbywa się przy pomocy technik czyszczenia na sucho w kombinacji z niezwykle wydajnymi środkami odtłuszczającymi.

To działanie zostaje zazwyczaj przeprowadzane poza godzinami otwarcia lokalu, aby zminimalizować utrudnienia w życiu lub pracy użytkownikom danego budynku.

  • Raporty końcowe

Po wykonaniu wszystkich prac dostarczamy certyfikat potwierdzający wszelkie podjęte działania, który może zostać wystawiony do wglądu dla użytkowników danego budynku. Dodatkowo możemy dostarczyć raport końcowy, który szczegółowo opisze wszystkie czyszczone elementy systemu klimatyzacji, oraz przedstawi dowody efektywności czyszczenia za pomocą zdjęć fotograficznych.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące czyszczenia systemów wentylacyjnych